• تلفن تماس:

    031-52432323 و 52432331-031

  • پست الکترونیک:

    info@sh-sedehlenjan.ir

مسئول امور مالی

مسئول امور مالی

نام : عباسعلی
نام خانوادگی : ابراهیمی
نام پدر : تقی
تحصیلات : لیسانس بازیافت
مسئول امور اداری کارگزینی

مسئول امور اداری کارگزینی

نام : باقر
نام خانوادگی : اسمی پور
نام پدر : سلطانعلی
تحصیلات : دیپلم
حسابدار

حسابدار

نام : هاجر
نام خانوادگی : سلحشوری
نام پدر : نبی الله
تحصیلات : لیسانس فناوری اطلاعات
مسئول درآمد

مسئول درآمد

نام : حسن
نام خانوادگی : ادیبی
نام پدر : اسدالله
تحصیلات : لیسانس حسابداری